Angra

Old Swedish Dictionary - angra

Meaning of Old Swedish word "angra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

angra Old Swedish word can mean:

angra
L.
angra
1) smärta, vålla smärta el. sorg. med dat. thz angrade KLemming. 1862.">Allom swenskom Vanligen kKLemming. 1862.">Allad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.">PK 234 (bör kanske snarare föras til 3). - känna sorg öfver, sörja. angraVallius. 1850--54.">Dis hene dödh KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2929.
angra
2) väcka ånger, ångra (opersonl.). med dat. (afgörande prof på konstruktion med ack. hafVa i denna betydelse ej påträffats; dock kunna mik, thik, sik, them i de följ. språkprofen Vara ack., liksom det är möjligt att denna kasus betecknas genom han i två af de följ. exemplen på personlig konstruktion). läto sik þät Vallius. 1850--54.">Dighart angar Lg.">Bu 197. " lät sik angra fula gärninga" ib 130. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 75. KL 58, 195. " läto sik angra aff KLemming. 1862.">Allo hiärta at the lyddo symon mago" Lg.">Bil 118. " thz angra mik nu ib 356. honom angradhe at han hafde väl giort ib 848. hulkit ey sagdhis for thy at gudhi angradhe hafwa skapath han" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 86. ib 3: 442. KLemming. 1862.">Al 1778 4256. " gör thu annath thz angrar thik" KLemming. 1844.">Fl 899. MB 2: 152, 256. - känna ånger öfver, ångra. angradhe sorghfullir sina bön Lg.">Bil 878. " han angradhe at han hafdhe thik wredhan giort" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 220. " at thz ey sidhan angrar han" KLemming. 1862.">Al 1332.
angra
3) väcka förtrytelse, förtryta. med dat. them angradho thz som iak hafwer hört at the gato ey meer KLemning. 1860. SFSS.">Bort fört KLemming. 1862.">Al 4651. togh scriffuarenom aangra at han sculde swa litit fore the scriptena taka Lg 3: 8. " angrade them ath thera herre war swo illa swiken" Vallius. 1850--54.">Di 110. ib 264. " med ack. the köpmen angrar thz longa stund" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7309. " känna förtrytelse öfver. "KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3107. Fr 39. amlung angrade fast sin gode häst (öfver förlusten af sin gode häst) Vallius. 1850--54.">Di 144. " angrade at han war swa arm" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2867. " angrade sarä at hans fKLemming. 1862.">Alskhet kunde honom enkte hiälpä" Va 47. " veland angrade sara thz han hafde konungens wrede oc ther till [war] Fridlöss" Vallius. 1850--54.">Di 52. ib 200, 277. - angra sik, ångra sig, ångra. iudas. .. angrade sik än thot mz oFructsamlikom angir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 160.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aangra.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚵᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back