Ängsla

Old Swedish Dictionary - ängsla

Meaning of Old Swedish word "ängsla" (or ængsla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ängsla Old Swedish word can mean:

ängsla (ængsla)
1) nöd, lidande, qval. fore owir matto likamans änslo (angustia) Bir 1: 32. " nar hon saa mik staddan i tholikom obyrdhilsom ok vansami änglxlo" Su 395. ib 394.
ängsla (ængsla)
2) ångest, ängslan. for sorghnna ok ängxlonna mylikhtet Bo 204. " thänk nw hwat stoor siälinna hans ängxla (angustia) oc quidha är" ib 186. Lg 3: 419.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ängsla may have also been written as ængsla

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ängxla.
  • änsla )
  • ängslo fulder
  • ängxlo fullir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back