Ängslan

Old Swedish Dictionary - ängslan

Meaning of Old Swedish word "ängslan" (or ængslan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ängslan (ængslan)
betryck, nöd; ångest, ängslan. ängxlan (angustiæ) oc bedröffwisle dagher MB 2: 196. " hust ey seer thu dödzins ängxslan som mik twingar" Su 239. o hiärtans ängxlan (angustiæ) ib 43. " ä meer oc meer ökades hans sorgh oc ängxlan" ib 159. ib 108, 264. - ängslan, oro, fruktan. aff störste jnbrids ängxlan (tremore et metu agitati) MB 2: 171. " allir almogen war j storom räddugha. ängxlan oc dröffwilse" ib 266. " hon (själen) vilde ather jn croppen ok ey formatte j hanom jngaa vtan fore hanom vara var henne reddoga angist ok engxlan" LfK 217. " marsken för engxland ey soffua fik" RK 3: (sista forts..) 4260.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ängslan may have also been written as ængslan

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ängxlan.
  • ängxslan.
  • engxland )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛋᛚᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back