Ängslan

Old Swedish Dictionary - ängslan

Meaning of Old Swedish word "ängslan" (or ængslan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ängslan (ængslan)
ängslan, oro, ångest, bekymmer. vtan alla kloka ranxakan älla framfolslika äxlan äller disputeran MB 2: 331 (sannolikt fel för: änxlan; jfr strax därefter: Än thet thin sinne offwirgaar. .. antwarda thet GUdhi oc änxla ther enkte om ib 2: 332). AnGUstia änglan (fel för: ängzlan) ok sorg. Angor änghzlan GU C 20 s. 24. Sins eghins kärlek, jämcristins ledznan ällir änxlan SpV 159. Hwar ängxlan sarghar illa wredhan ällir siwka hoghin ib 150. änxlanna ok räddanna dom ib 313. ther hon laa manga daga j stora ängxslan oc grath Troj 70.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ängslan may have also been written as ængslan

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛋᛚᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back