Ängsle

Old Swedish Dictionary - ängsle

Meaning of Old Swedish word "ängsle" (or ængsle) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ängsle Old Swedish word can mean:

ängsle (ængsle)
1) trångmål, vedermöda, nöd, lidande. reedh thina siäl ey til hwilo älla kräslikit liuärne. vtan til frestilse oc ängsla KL 256. " huan stadh är thöm badhom ängxle oc pina" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 201. " han foor mz swa myKLom ängxla oc swa myKLe vidhirmödho som ij saghin ib 216. "ib 217. " j myKLom angxla loc dröuilsom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 142. reknadhe hon licammans angxla oc värkia vara aldra lättasta ib 85 . " jak hadhe ämuäl kropsin ängxla (angustias)" ib 1: 118. " jak ffödde thik vtan ängxla" ib 137. ib 223, 309. - (ett lidandes) svårhet, häftighet, våldsamhet. ropadhe han for owirmatto värkxsins anxla oc nödh til gudh fadhir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 273.
ängsle (ængsle)
2) ångest, ängslan, oro. thän KLärkin fiol j hardhan siukdom. .. oc änxla. at han at aff sik tungona KL 63 ; " jfr 1. hänna siäl är nu i ängxla oc vidhirmödho" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 25. mädhan var herra iheSus swa badh oc var i tholkom änxla ib 187. ib 188. " hafiur thu j dödzins trange. .. änxla j hoghenom for pinonna räddogha" MP 1: 13. diäflane älta tha syndogha siäl at hon formagh ey dlygha KLemning. 1860. SFSS.">Bort aff sinom änxla ib. " scal koma. .. ängxle oc dröfuilse j huars thex manz siäl som gör ilt ib 148. stundom insände diäfwllin änxla oc sorgh j hiärtat" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 129. " jak saa. .. mina vini vara j mästom angxla" ib 244 ; " jfr 343. "ib 3: 469, 4: 41. twingar mik nw sorgh oc ängxle Su 42. blodlat. .. taker KLemning. 1860. SFSS.">Bort anxla LB 3: 46.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ängsle may have also been written as ængsle

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ängxle.
  • änxle.
  • angxle.
  • anxle )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛋᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back