Ängsol

Old Swedish Dictionary - ängsol

Meaning of Old Swedish word "ängsol" (or ængsol) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ängsol (ængsol)
plågsam, besvärlig. " han är sik siäluom onyttelikin ok ängxol (anxius)" Bir 2: 131. plågsam, häftig. the som hafdho varit vndergifne iordzlika ok kötlika thinga älskogha bitu hälfwitis iordh for ängxla (för änbxlika? motsv. ställe MP 1: 252 har ängxlica) värkia skuld Su 460.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ängsol may have also been written as ængsol

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • ängxol.
  • ängxla Su 460, jfr dock nedan),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛋᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back