Anka

Old Swedish Dictionary - anka

Meaning of Old Swedish word "anka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

anka
vara missnöjd (med anledning af)? han anker pa nogher lyffte och tilsägn, i honom loffwat och sagt haffwe BSH 5: 304 (1508).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back