Ankare

Old Swedish Dictionary - ankare

Meaning of Old Swedish word "ankare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ankare Old Swedish word can mean:

ankare
L.
ankare
1) ankare, skeppsankare. " ligger skipith nokorSTadis löth mädh köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMans gotz före ankar" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 32. ligger nokoth skip j haffn, äller ridher före ankar widher landith. .. tha skwla the som sidhermere komma til the haffnena swa läggia wth sin anakr ath the ey hundra äller göra skadha the skipeno som thär ligger före ib 62. sidhan thet andra tillkomma skipith haffwer sath sin ankar ib. bidya the honom sätya ankar j haffnenne, äller före landith ib 75. " ancorare ankar beläggia" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 23. Jfr mur-, skarf-, spar-, varpa-ankare. 2) ankare, järnhake som fäSTe i mur el. vägg. jenis andrisson. .. skal egha nwta och brwka fornempda halffua mwr och sin anckara och sparra ther inleggia STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 45 (1478). ib 60 (1480). STb 1: 12 (1475).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • anckara.
  • ankar )
  • *ankara stränger
  • ankere- )
  • ankaris stränger ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚴᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back