Änkia

Old Swedish Dictionary - änkia

Meaning of Old Swedish word "änkia" (or ænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

änkia (ænkia)
enka. "änkur äller faþurlös barn" SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). wi aghum warä wäriände aldrä änkor ok faþerlösä barnä ib 5: 476 (1345, nyare afskr.). änkyor, som þe husbönder hafþo, som frälST hawa þyänt ib. " ä mäþan hon änkiä siter ib. "Va 20. " en rik änkia" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 289. " hans discipuli dorgho han haldödhan j hws til enna enkiu" ib 325. Vardhe thera huSTrw änkor STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2. 54. skal jak haua. .. vppa min deel. .. en landSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo gardh j sama by som änkian STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boor vppa STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 246 (1443). " godher är hionalagx renleker, tho är bätra nkio aterhald" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 77. bätra är dömiwk änkia än högfärdhwg jomfru ib. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 154. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 142. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 71, 214. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 101. ST 526. MB 2: 157. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 39. STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 256. - ss manligt tillnamn. Sv. Rksarkivets pergamentsbref 1: 409 (1378). - Jfr frälsis-, renlivis-änkia, äfvensom änke.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so änkia may have also been written as ænkia

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • enkia.
 • eenkia ST 526.
 • enkä: -än LfK 256 ),
 • änkio daghar ,
 • änkiodobmer
 • änkia- Bir 4. 71. änke-),
 • änkiodoms klädhe
 • änkiadoms- )
 • änkiodoms lifnadher. m. enke- el. lenklngsstånd. i rättom änkiodoms lifnat MP 2: 52.
 • änko klädhe
 • -klädher )
 • änkio stadhge ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back