Änkia

Old Swedish Dictionary - änkia

Meaning of Old Swedish word "änkia" (or ænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so änkia may have also been written as ænkia

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • änkiodomber m. änke- eller änklingsstånd. Thy är radelikit badhe mannom ok quinnom som sik ey tröstir til ath halla jomfrudom ällir änkiodom MP 5: 97. " at hionalagit wardhir hallit, ällir ok änkiodomen" SpV 336. thänna skikkilsin, som är hionagxsins, änkiodomsins, ok jomfrudomsins ib 337. Hwa som ey wil halla iomfrwdom eller änkiodom han ma lofflika medh kirkionna laghom sik husfru taka SvKyrkobr 65.
  • änkio stadhge m. änke- eller änklingsstånd. Änkiostadghin hwilkin höghre är them första (dv. äktenskapet), ok läghre them ythersa (dvs. jungfruståndet), far sin loth äpthir sinne forskullan SpV 61.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back