Änkotter

Old Swedish Dictionary - änkotter

Meaning of Old Swedish word "änkotter" (or ænkotter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

änkotter (ænkotter)
ljum? är blodit mykit heth thz tekner ath fwlskan öffuer gaar lekamen än er blodhit mykit kalth hz teknar ath fwlskan er mykit kalth ok er lekamen skadelik än är blodh änköth (utan tvifvel felaktigt, för liunkoth till ett linkotter el. för ett liunkith till ett liunkin? jfr Ä. Dan. liunken, lunken) thz bethyder lekamen wara j ondelik? skipilse LB 2: 64.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so änkotter may have also been written as ænkotter

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚴᚮᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back