Änlite

Old Swedish Dictionary - änlite

Meaning of Old Swedish word "änlite" (or ænlite) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

änlite (ænlite)
ansikte, se anlite. war härra redh in til Iherusalem a palm sonnedagh och tedde thom sith enläthe SvKyrkobr 87. " enlith mooth enlith ib 124. för hans änlite" JMÖ 154. " alla hälga manna grymma oc wredha änlethe, fför thy at Christi änlete wardher tha ffördömdhom swa rädelikidh at see. .. Christi ffägersta änlite. . minsta hälga manns wredha änlete JMPs 575. han bliknadhe j sina änlithe" SkrtUppb 390. Loffua mit änlite. .. for thy thet synis j änliteno, nar mannen dröffuis Mecht 245. J thin änlitis sweth skal tw äta tith brödh PMskr 191.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so änlite may have also been written as ænlite

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᛚᛁᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back