Annar

Old Swedish Dictionary - annar

Meaning of Old Swedish word "annar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

annar Old Swedish word can mean:

annar
secundus, andre. " þär varo innan fäm kunuga. þän förSTe var af liamärae. annar af benemarin. þriþi af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Granat" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 176. " torpara åthäue äru thessin: thet förSTa är, tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala mykit i saMDrikkio manna. annat, förgäta the godhgiärninga thöm öäru göra. thridhia, ofmikil Diure bland okunnoghe män" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 44 (113, 48). skipaþo een delen tel guz mönSTar ok þiäniST annan fatöko folke þriþia sik ok sinom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boskap STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. " fulkoMPnadhe gudz mönSTer a adhro aare oc thrätighi STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 94. "" annath sin (för andra gången)" ib 91. annan tima (för andra gången) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 29, 505. " j andro oc trättighi capitulo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 56. - annan, närmaST följande. thu skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt vara annar näST mik i mino rike STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 265. annan dagh (sequenti. .. Die) þa afguþa präSTe offradho thera afguþi STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 207. " annars dax arla ib 205. "" annan dagh þän näSTa" ib 29. " annandagh ganghdagha" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 456 (1405). " wppo annan dagh tingxdaghen" SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 147 (1506). " thenne same dagh annars (näSTa) aars" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 189. - n. annat, för det andra. annat (secundo) kärer jak at mins hws andSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh ok kar ok prydhilse äru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bortfördh til baSTenianus. Se Lg.">Biloniam STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 363.
annar
2) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alter, annan, den andre (af två). han giuar þik þässa hems naþer ok annars hems äru STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 144. " är hin annan friþ bryter" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). then annar swaradhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1318. " skildos ther aat badhe. .. then annan wille til STokholms fara" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3251. " ther skulu aff sighias twa mesSOr i hwario wiku. .. the förSTa messan skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All wara aff the heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha trefSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlDichet. .. oc the andran aff waro frw" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 73 (1401). " kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allade till sig hin andra sin SOn" Di 21. - den ene (af två), en. vaar liik annars äller bäggiä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 562 (1346). " STegh androm fote niþ" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 173. " bröt iak af annat örat" ib 420. annat laret ib 515. " sylf kors. .. scriwät annän väghin Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 564 (1436). " " döMDes at annan þera skulde hangia" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 170. " vm annar thera kome til wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1306. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1833. " for annadh warth SOm längxt liffwer Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 129 (öfvers. fr. 1440). hwlke annan fotin hafdho i himerike" Ber 218. Dil 171. SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 30. - annar. .. annar, en. .. annan, den ene. .. den andre. twe vnDiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiortla . .. annar for daghlika nyt oc annan for thwät VKR 57. " la annar loteren af hänna licama hel. .. ok annar uar brädar ok Suþin" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 418. haþe annar þera baptiSTam tel patronum ok annar ewangeliSTam ib 50. annar spurþe annan ib 515. " sagdhe annar til annars" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 234. " annar hether titus ok annar lucas STenianus. Se Lg.">Bil 127. "" swaSOm lthe SOm annar hawir swärdh j annars hiärta ok annar kniiff j annars jnäluom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 437 dela twe män oc faar annar sla annan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 335. annath är wili ok annath är loSTer STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1970. forradhara plägha annat tee ok annat göra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 165. " ib 2: 38, 279, 3: 8. "STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 94, 2: 247. Ber 5, 6. 105, 224. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 524, 525. " thän annar var födder aff een koma än annar thera aff eet faar" STephens. 1849.">Iv 422-3. engen kende then andra for then annan Di 131. - en. .. annar, d. s. twänne thiäniSTe äre til. en thräldom. .. annor thiäniST är STyrsl oc owerSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra thera gaghn SOm sins herra STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh lydha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 86. " Sungo twenne gudz loff. .. then ene loffsangin byrias swa. .. then andre sangen börias swa" ST 14. " en af þöm skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al vara domärä vm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al vm et ar oc annär þerrä vm annät" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 638 (1347). " är et thing got til eet oc annath til annath" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 350. " se vidare under en. - hvar. .. annar, den ene. .. den andre, hvarandra. mötos þöm baþen hion fäghit huart andro" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 4. iuþa. .. cSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alloþo huar annan ib 14. þär louþo huar androm thiäniST i nöþ ib 169. fiollu hwar androm i famna fäghne STenianus. Se Lg.">Bil 405. " fiol hwar androm j faMPn" ib 795. " änglane skodha hwar annars fäghrind" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 177. " hwar hin annan hafuer kär" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 2002. " huart ij annars faMPne la" ib 1492. " mädhan the kännas hwar widh annan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 250. " the gingo tha saman STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All i thy i pSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alazith in hwart i annars faMPn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8147. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 102, 145, 183, 504. "STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 73, 251, 315, 491. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 311, 312. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1531. STephens. 1849.">Iv 5170. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2325. " ther var ey rwm hwar androm vikä" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 226. " skulo wij heta hwars annars jaMPninge" Di 81. " hwart thera hannadhe annat oquämelika" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 51. - en ok annar, en och annan. eet ok annat thz siälsynt är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 133. - en äller annar, en eller annan. wm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thet hanz huSTrv fadher. .. mik skyllogher war i eno ällaz adhro Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 240 (1409).
annar
3) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alius, annan. " iak. .. can eigh annan finna än iþar SOm mik mate tröSTa" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 143. engen fik annar bötar af hanom vtan þen för var siukar af hanom ib 203. " wi pläghom ekke tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala ant vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All tiidh rät ok sant" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6257. " annur vara fru höghtiþ STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8. " " hafþe andra kärare än hana" ib 27. " ledde han. .. til en annan STadh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 416. " i bland annat sagdhe var herra iheSus thöm. STanDin op oc gangom hädhan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 179. " hwar Sum aþrum gör a mot" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 670 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " baþe wari män ok swa adþi thär i härramanna gardþum thiäna" ib 669. andre þe Sum äru kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allaþir ib 670. " annat hwat är wir. .. skiptahum" ib 668. " kySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKior oc cloSTir oc adhre heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe STädhir" VKR 6. " spinea corona oc andre heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghu doma af varom herra" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 564 (1346). baþ han eigh quiþa vm anzuar vm annur skälen STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 21. thz SOm en natwra thänker thz hindrar opta annor STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 85. " varþ annars hugha (utom sig, beSTört) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 129, 145, 505. "ib 16, 19. Jfr annars hughum under annars. - annan (i motsats till själf). os bör til at hafwa. .. innantil got lifwärne for os siälfum ok godha frägdh for STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla adhra (propter ceteros) Ber 162. " redhoSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boen adhra bakdanta" MP 1: 352. wtgöt annars blodh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 425. - främmande. drukkin man är swa annar (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alienus) wordhin sik siälfwom at han wet ey hwar han är Ber 87. wm wredhena görs mannin swa SOm annar man af sik siälfwm (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alienatur homo a semet ipSO) ib 108. adhir. .. adhir. SOmliga. .. andra. hwi gaffs androm (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alius) nadh j vngdomenom ok androm (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alii) fortax hon j ällene STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 304. MP 2: 116. - adhrir. .. Sumir, SOmliga. .. SOmliga. hwi fortax thin nadh androm rasSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLica oc SOme tholas ok STädhias länge i sino ilzsko STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 304.
annar
4) förSTäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande, i sht vid jämförelser. tha magho the swa mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo hälder minnas a gudz STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhordh oc thänkia ey annan hägumma STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 403. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al hon ey wara j wmgänge mz androm wärdzlikom iomfrum" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 43. " änkiur äller faþurlös barn äller aþir gaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlir män gother" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " hade et annat forrädare synne" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8782. " runno SOm bäccar af aþþro käldom (ursprungligen har här STått aþþrom käldom; Cod. C har andre käldho)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 12. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grät SOm annat STafkarla barn" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 10. ib 24. " fara villeradha SOm annor faar ib 231. är skapad SOm andro (hdskr. har andron) mynta" LB 2: 71. " hon är ämkaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald SOm annar iis" STephens. 1849.">Iv 355. elDin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flögh SOm vm annet tönder STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1101. ij hans panno waro SToor horn högh ok STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK SOm annor torn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 544. ib 1040, 1050, 1508, 2274, 4464, 5124, 5152, 5723, 7088, 7090, 7140, 8712, 9303, 9366, 9367. MD 103. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Albr.) s. 212, 3: 1473. Di 1. ST 518, 525, 529. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 115.
annar
adv. L.
annar
1) annorlunda, på annat sätt. om. .. nagor anners wille ider tiLBiuda än SOm tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alat oc giort är BSH 5: 19 (1504) wordher thet ey anarss medh mik än thet är nw ib 20 l(1504). hwilkin annars gör SO 29. " jach haffuer ey annars (gen. af annar?) match" Di 264. " thz sculle än STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt annors ga STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2312. "" willde the thz annars komme wiidh ib 3: 108. tha wardh magdSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al annars vidhir (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alterata, häpen)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 227. " han wiSTe at the mondo annars hughum (utom sig) wardha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 250. ib 252; jfr annars hugha under annar. wtaff mig han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzinthet wiSTe annars än iag war i opland inthet annatt trodde han STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4681. " ey trodde iag annarss än han war myn wen" ib 5454. - annars. .. annars, på ett sätt. .. på ett annat. annars war fordom skipat oc annars nw Su 150.
annar
2) i annan händelse, annars, eljeST. annars scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al iac lönlica dräpa nu idher STenianus. Se Lg.">Bil 599. " annars hafdho the ey thorft vpläta fataSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burana" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 2. ib 14, 136. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 338, 475. taki abbatissan medh confesSOris sySTra oc brödhra samthykkio oc ey annans the sySTrana oc brödhirna SOm korsit bära VKR 9. " ij kunden ey annars sigher fa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4234. " wilde han annars ey ther tro pa the wilde for honom gisla gaa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6282.
annar
3) i andra afseenden, i öfrigt, för öfrigt. aff hulko the badhe blinde wordho oc annars skäMDe oc förfäradhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 311. är thet oc swa at nokar gitir ekke lighat j hwita kiortlenom ellir annars SOm nw är saght VKR 11. kan ther annars got aff wara jach wil thz och ey spara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4224.

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
  • anner RK 2: 2316.
  • änner BSH 5: 167 (1507). annan. f. annur. annor. andron MB 2: 201 ; SD 3: 166 ; LB 2: 71.
  • andran SD NS 1: 73 (1401). n. annat. andat SD NS 1: 17( 1401). ant Al 6257 (i rimslut). gen. m. annars dat. m. androm andrwm Ber 6. f. andre Bu 130. n. adhro. andro. andru Bil 348. ack. m. annan. f. adhra Gers Ars Mor C2. andra Bu 27 ; MB 1: 59. n. annat. ant Al 6257 (i rimslut). pl. nom. m. aþrir. adþri. adhre. andre. f. andra Bo 202. n. annor. annur ander Di 262.
  • andron MB 2: 232.
  • androm MD (S) 205. gen. andra Bu 184 ; 1: 52. annas LfK 77.
  • aþrum SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). athþrom. adhrom VKR 7. " androm ack. m. adhra. andra" Bu 138 ; MB 1: 62.
  • andrä SD 5: 561 (1 346).f. adhra. andra Gr 287.
  • annor MB 1: 59 ; Su 107. I äldre språket brukas ordet endast i stark form, först senare förekommer svaga former; se KL 239 ; Bo 211, 223; MB 1: 300; RK 1: 4170; Al 8667; ST 13, 14, 190, 329 ; Di 21, 131 ; LfK 245 ; PM 37. Exempel på den starka formen nyttjad efter ett bestämmande hin eller thän förekommen äfvern: se SD 1: 668 (1285, gammal afskr.); ib NS 1: 73 (1401); Fl 1318, 2002 ; Iv 324, 4222, 5170 ; RK 1: 3251; Di 131 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚿᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back