Annar

Old Swedish Dictionary - annar

Meaning of Old Swedish word "annar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

annar Old Swedish word can mean:

annar
L.
annar
1) secundus, andre. " tha hon gik aa annat gifftemqal meth paual skomakare" SJ 2: 89 (1482).
annar
2) alter, annan, den andre (af två). anar (thän andre).. . annar, en. .. en annan, den ene. .. den andre. gagates. .. är twäskona, thet andra. .. kallas raff, oc annath. .. kallas ambra PMSkr 475. 3) abius, annan. haffuer her tue tureson enghen andra bewiisningh thär oppa än eth pädher nielsons j höxby breff Arfstv 13 (1461). tiil at. .. offuerwägia om prestens sätrij j akas. .. ok om all androm laglighet som bönder pläga göre syne kirkiherrer her i landit Svrtb 546 (1483). gen. sing.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • annar SvB 253 (omkr. 15500). dat. m. adrom Brasks Koppeb 22 (1520). f. adhro SkrtUppb 360.
  • adro GU C 20 s. 246.
  • andra Arfstv 13 (1461).
  • androm Svartb 546 (14433). pl. n. (nom., ack.). andron SvKyrkobr 182 ; Budde 95. androm Svartb 434 (1449).
  • annen SJ 2: 182 (1491); HSH 13: 119 (1524) , 120. annar MP 4: 4 ; SkrtUppb 350. ack.
  • addra GU C 20 s. 561.
  • annra MP 4: 4 ),
  • annars (andars Troj 272 ),
  • *annars än , på annat villkor än att. engin kopper skal föres til waghenä eller fraa, annars änt the skulo göra thet enliga kemmentärane kunnogt STb 1: 201 (1479). engin tunnabindare skal effter thenne tiidh annars bliffua her i stadin, än han skal vordha borgare och winna embetet ib 168 (1478).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚿᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back