Annarkost

Old Swedish Dictionary - annarkost

Meaning of Old Swedish word "annarkost" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

annarkost
annorlunda, på annat sätt. medh märom ok wisom mannom är annor kunst tAlande ok liuande än medh Almogha ok annor kunst medh gamblom ok röntom mannom än medh vngarom KS 38 (99, 41). " at enkte folk i idhart land haffwer kärleek til elskogx band hwarte hoor eller annars kost Al 7071. "SR 278. SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). Lg 3: 233, 235.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚿᛆᚱᚴᚮᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back