Annat thera

Old Swedish Dictionary - annat thera

Meaning of Old Swedish word "annat thera" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

annat thera
annat thera. .. älla ('ller), antignen. .. eller. annadht thera hafuär kammaren sigh nedersänkt äller jorden wnder mik sigh forhökt Prosadikter (Sju vise mäst C) 224. " warder siälin dömd epter sinom gärningom annat thera til hymmerikis eller til skärs eldh elle til häluitis" MP 4: 143. PmSkr 671 (senare afskr.).

Part of speech: kn

Grammatical aspect: konj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚿᛆᛏ:ᛏᚼᚽᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back