Annat thera

Old Swedish Dictionary - annat thera

Meaning of Old Swedish word "annat thera" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

annat thera
(eg. n. af annar i förening med gen. pl. af pron. thän) antingen. annat thera. .. älla, antingen. .. eller. annat thera skal jach felle thegh dödhan eller tu mik Di 218. " maa han i noghraa mattho wara annath thera gwdh eller man Lg 3: 108. "

Part of speech: kn

Grammatical aspect: konj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚿᛆᛏ:ᛏᚼᚽᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back