Annattväggia

Old Swedish Dictionary - annattväggia

Meaning of Old Swedish word "annattväggia" (or annattvæggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

annattväggia (annattvæggia)
A) pron. ett af två, ettdera. siþan äntyggiä györä som för är sakt SD5: 476 (1345, nyare afskr.). the skullo thaghar färdhas, tha antiggia thera omskiptis MB 1: 388. hwilka lund folkit vnderstodh höghtidha bläst aff antiggia hinom twem ib 389. B) konj. antingen. annat tväggia. .. älla (hälder), antingen. .. eller, vare sig. .. eller. här mz pröfua jak eth aff thwem at thu äst antiggia gudh siälfuir. .. älla guz son Bil 231. hwar thz lagdhis tha war thz annatthiggia oFlanght eller ofskamt ib 88. " antiggia själff häller annor quinna" Iv 1007. " antwiggiä i dalum ällr a nokro bergheno" SD 5: 637 (1347). " antwiggiä þär allr i dalum" ib 639. antingia at giptas älla þiena vfräls Bu 143. " antighi lät mik thässa bytning behalda älla scolom wi ther vm slas Bil 865. "" ey finnom vi at han äntigia fore sik älla sinom discipulis nytiadhe thätta valdit" Bo 50. " antiggia dödh äller ok qwik" Fl 832. - Ordet nyttjas äfven då de disjunktIva lederna äro Flere än två och således mer än ett älla följer. aff hulko hans tändir äntigia värkia älla eghna älla sliöna Bir 2: 35. ib 204. älla kan i detta fall uteslutas, dock ej framför den sista leden. faa äru the thät giordho annattyggiä for warä böön skylld, raadh eller hoozll SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). forbyoþom. .. wi. .. at þe laten sik egh finnäz wrangä domä györa äntyggiä firi frändzsami skuld maghsämd, wild, äller vinskap ib 606 (1346). " ängin wilde ther mothe wädhia älla wilde lata sina bewisning fore komma antiggia vppa lagthing, landzthing älla häratzthing älla nokor stadz SD" NS 1: 438 (1405).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so annattväggia may have also been written as annattvæggia

Part of speech: pn, kn

Additional information: pron. (n. af annar i förening med gen. af räkneordet tver) och konj.

Grammatical aspect: pron. konj.

Alternative forms or notes:
 • annattyggiä SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). annatyggiä ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). annatthiggia Bil 88. " annat tiggia" Ber 211. annat tigge Di 277.
 • antwiggiä SD 5: 637 (1347), 639. antiggia Bil 231 ; MB 1: 54, 388, 389; Fl 832; Iv 1007, 2237, 2359 ; SD NS 1: 438 (1405); Lg 3: 709.
 • antighia Pa 20.
 • antikia Ber 89. antigha LB 7: 327.
 • äntyggiä SD 5: 606 (1346), 476 (1345, nyare afskr.). äntyggyä ib 377 (1344, nyare afskr.). äntiggia ib NS 2: 36 (1408); KS 11 (26, 12). äntikgia Bo 155.
 • äntigia Bo 50, 54; Bir 2: 35, 204.
 • entigha BSH 5: 306 (1508).
 • antigge RK 2: 3387 ; Di 17, 78, 107.
 • antegge ib 202.
 • antigie BSH 5: 19 (1504).
 • antighe SD 5: 213 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet); Di 218 ; Lg 3: 362.
 • antighi Bil 865; FH 5: 11 (1461).
 • antigi ib 5: 12 (1461); Lg 3: 552 ; LfK 220 o. s. v. antike EG 63.
 • äntighi BSH 2: 103 (1399).
 • antigh SD NS 2: 325 (1410, samt. afskr.). entigh BSH 5: 19 (1504).
 • antingia Bu 143.
 • äntinggia KS 84 (206, 92).
 • entingia RK 1: 469, 679 ; Ber 274 antinge SO 157.
 • anthinge SGG 131.
 • äntinge BtFH 456 (1362); HSH 20: 178 (1507).
 • enthinge SD NS 2: 213 (1409). " antiggen" BSH 5: 326 (1508).
 • antigen ib 4: 252 (1500).
 • antingen RK 3:(sista forts.) 6024. anthen SO 221 (afskr. från 1579),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚿᛆᛏᛏᚠᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back