Änne

Old Swedish Dictionary - änne

Meaning of Old Swedish word "änne" (or ænne) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

änne Old Swedish word can mean:

änne (ænne)
1) panna. " görin þolikt tekn for iþþro änne. som i saghen mik göra a keRKio vägiom" Bu 208. teþes þöm en leþar i blamans like. Suarte än cul. ok hafþe horn i änne ib. ib 497. Bil 564. " taki riddarin mantol älla kapo huars bnad är sätiande framman for änneno (Super frontem)" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 387. " j the krono skulu sömas fäm litin stykke. . första stykkit wari änneno (fronte)" ib 4: 11. VKR 58. " ällris män israels sona räddos mykith, försto the fingo at se han, thy at horn syntos wtga aff hans änne (videntes. .. Aaron et filii Israel cornutam Moysi faciem, timuerunt prope accedere)" MB 1: 354 ; " jfr 2. aff hans änne gingo wt swa skinande liwsgiislor at israels sönir tholdo ey widh at se gen honum, oc thässa liwsgiislor kAlladhis horn aff widhom än moyses siäwer wiste ey, at hans änne hafdhe horn" ib 355 ; " jfr 2. han. .. hiog honum ij hans änne tha thy han hafdhe ängin hiälm op a ok hiog the aff swa stora ena steck" Iv 3139 ; jfr 2. the skulu see. .. hans nampn j theris ännom (frontiBus) MB 2: 368. " for hoffwd wäRK. tag polleyam siwd i olyo: läg thz vider hans änne tynningia oc vppa hiessa" LB 7: 5. " for hoffwd wäRK. tag wynrwda. stampa mz olio. wrid om lhans änne" ib. " gör iii (3) kors j hans (hästens) änne" ib 2: 67. " ij thäs (djurets) änne stodho thry horn" Al 5153.
änne (ænne)
2) anlete, ansikte. " cristina. .. grep eet stykke af sino bloþogha kioti. oc castaþe fran sik i faþurs änne (vultum)" Bu 505. " skiin solin i thäs änne som sik wänder til lhänna" MB 1: 352. " hon skodde a honum badhe hAls ok änne" Iv 2139. " han fäste siin äghonij hans änne" Al 2505. " j enne gladher" MD (S) 216. " hon är saa fagher i siith änne" RK 3: 3362. syntes Alt änneth (vullum) owerdragit mz blodh oc blanat Su 35.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so änne may have also been written as ænne

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • enne Bil 564 ; MD (S) 216),
  • ännis lahg
  • änniis-.
  • ännes- )
  • ännis sveter ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back