Ännelof

Old Swedish Dictionary - ännelof

Meaning of Old Swedish word "ännelof" (or ænnelof) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ännelof (ænnelof)
beröm i ansigtet, smicker. the hånom giua later ok ännelof ok halda han sannelika theröfre giäk ok dåra KS 58 (145, 64).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ännelof may have also been written as ænnelof

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚿᚽᛚᚮᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back