Annorledh

Old Swedish Dictionary - annorledh

Meaning of Old Swedish word "annorledh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

annorledh Old Swedish word can mean:

annorledh
1) annorledes, annorlunda. " gör mz hanom annorledh" KL 214. " vm thet suå älla annorlek (för annorledh) warda må" KS 71 (175, 78). ib 2 (3. 2). suå måghe torn ok barfridhi wäria för blido kaste medh slakum (för flakum) ok fiälom ok bulwärke ok mango annorledh ib 86 (210, 94). mannin röre annorledh sin vilia än han skulde äptir gudhelike skipan KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 202. - annorledh. .. annorledh (annorledhis), på ett sätt. .. på ett annat sätt. annorledh rädhis thrälin härran ok annwrledhis (aliter) rädhis sonen fadheren Ber 13. annorledh skuli näfsas then som minna synda ok annorledh then som meer synda ok annorledh the som synda aff fauizsko ok annorledh then som synda af forthanka älla ilzsko KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 378. ib 2: 321, 3: 417, 418. Ber 51. " skipar annorledh och annorledh" ib 224.
annorledh
2) i annat fall, annars. folkit tror mik ey annorledh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 209. ib 86. - Jfr andra ledh under leþ.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚿᚮᚱᛚᚽᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back