Anrännande

Old Swedish Dictionary - anrännande

Meaning of Old Swedish word "anrännande" (or anrænnande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

anrännande (anrænnande)
anfall, öfverfall. fik myk(?) XI sine swene the mik fölgia. .. pa eth behagh for eth anrennende skull (för ett möjligen inträffande anfall?) BSH 4: 252 (1500). " leffere eth anrennan" ib 5: 134 (1506).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so anrännande may have also been written as anrænnande

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • anrennende.
  • anrennan )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚱᛅᚿᚿᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back