Anröra

Old Swedish Dictionary - anröra

Meaning of Old Swedish word "anröra" (or anrøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

anröra Old Swedish word can mean:

anröra (anrøra)
1) förehafva. " all ärende, som millen oss, konungh christiern, och begge ware rijke och vndersathe anrörande äro (äro i fråga)" BtRK 188 (1455).
anröra (anrøra)
2) angå, röra. " the som saken anrörendis äre" HSH 19: 25 (1504). " noget tall oss anrörer" ib 154 (1506).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so anröra may have also been written as anrøra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚱᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back