Ansikt

Old Swedish Dictionary - ansikt

Meaning of Old Swedish word "ansikt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ansikt
ansigte, åsyn. " herran gudh bedröffde them aff israels ansikt äller asyn (facie)" MB 2: 28 en tiid smekrar hon (lyckan) mz bliida ansicth RK 3: (sista forts.) 5795.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᛋᛁᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back