Anskri

Old Swedish Dictionary - anskri

Meaning of Old Swedish word "anskri" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

anskri
härskri, fältrop. " ath naar man skal sökia fiendena, at huar sig föruet om lösn, march oc anskrj" Arnell Brask BiI 20.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᛋᚴᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back