Anthekan

Old Swedish Dictionary - anthekan

Meaning of Old Swedish word "anthekan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

anthekan
angrepp, öfvervåld? hade. .. giort anthekan påå the helige kyRKios ägor RK 1: (till. till LRK) s. 250 (afskr. fr. 1584).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᛏᚼᚽᚴᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back