Äplekiärne

Old Swedish Dictionary - äplekiärne

Meaning of Old Swedish word "äplekiärne" (or æplekiærne) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äplekiärne (æplekiærne)
äpplekärne, fruktkärne. " fik ängelin honum thre äple kärna the som i paradiis waro wäxte" Lg 92.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äplekiärne may have also been written as æplekiærne

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äple kärne )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛚᚽᚴᛁᛅᚱᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back