Äplekiärne

Old Swedish Dictionary - äplekiärne

Meaning of Old Swedish word "äplekiärne" (or æplekiærne) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äplekiärne (æplekiærne)
äppelkärna. " hwar wärsen i psaltaren maa wäl liknas widh en lithen äpple kärna, sattan i iordhena" JMÖ 5. " vil thw saa äple kärna äller pära kärna, forst tha thw haffuer äptidh äpled äller pärona tag kärnana" Småst på Fsv 2: 265.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äplekiärne may have also been written as æplekiærne

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛚᚽᚴᛁᛅᚱᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Småst på Fsv
Småstycken på Forn Svenska. Andra serien. Samlad af R. Geete. 1900-1916. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back