Apotekare

Old Swedish Dictionary - apotekare

Meaning of Old Swedish word "apotekare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

apotekare
apotekare. Lg 3: 575. BSH 5: 429 (1511).
Alternative forms or notes:
  • abbetekare: -en BSH 5: 429 (1511)
  • apotekara bodh ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛕᚮᛏᚽᚴᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back