Appellera

Old Swedish Dictionary - appellera

Meaning of Old Swedish word "appellera" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

appellera
appellera, vädja. "han appelleraþe tel kunugen vndan þera dom" Bu 197. " hafdhe han appellerat till kesaran" KL 173. ib 172. " iak appellerar till kesarans doomstol ib 171. "" appellere och wedhia wnder andrä domärä" HSH 20: 211 (1507). " han loth swa mygit appellira j moth then rätta erchebiscop goth" RK 2: 608. --

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • appellira.
  • -ar ,
  • -aþe , -at),
  • appellera sik = appellera. med dat. thu appellerar thik käsarenom KL 171.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛕᛕᚽᛚᛚᚽᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back