Aptan

Old Swedish Dictionary - aptan

Meaning of Old Swedish word "aptan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aptan Old Swedish word can mean:

aptan
L.
aptan
1) eftermiddag, afton. thän aptan mädhan dagher var liws STephens. 1849.">Iv 4760. " alt til afftonen äller qwällen" MB 2: 30. " in til möRKan apton" ib 244. " huar apton" SD NS 1: 551 (1406). vm aptonen ib. " i apten (i afton, denna dags afton)" STephens. 1849.">Iv 552. STrand. 1853.">Fr 1268. - miþer aptan, midafton, tiden omkr. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL. 6 e.m. komi atter vm miþän aftan oc STande þär til quälz SD 5: 638 (1347). - i aptans (i aptons STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 218 (1507) , 347 (1509), j aftons STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 6. " i afftons" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 440, 3: 337. i afftens Di 79. i affthens STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 280 (1501). i jafftons STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 438. " i jaffthens" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 435 (1511). i afftes STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 5 (1471), 7 (1471, samt afskr.). i jafftes STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 32 (1505) , 170 (1506), 339 (1509). j affters Di 5 ), i går afton. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 6. ST 286. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 438, 440. ib 3: 337. STycken på Forn Svenska.">BSH 4:5( 1471), 7 (1471, samt. afskr.),280 (1501), 5: 32 (1505) o. s. v. Di 5, 79. - JSTrand. 1853.">Fr brullöpis-, miþ-apten.
aptan
2) afton eller dag näST före en högtidSDag. alle criSTne män skullo faSTa vm langa faSTona oc howodh faSTo dagha ok andra the aptna SOm biudhas af kiRKionne RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 72. " alla andra högtidher skulu the wppinbarlika präDika hwilkra affna ällir forhäSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgd (vigilias seu profeSTa) the faSTa widh watn oc brödh" ib 4: 27. VKR 72. " a sancti andre aptne (på aftonen före sankt Andreas dag)" Bu 176. " a sancti iacobi apton" ib 175. vm faSTona. .. vppa warSTrand. 1853.">Fru apton anunciacionis SD NS 1: 558 (1406, gammal afskr.). wara STrand. 1853.">Fru aftna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 92, 93. ST 82. " at han faSTe häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgra manna aftna ok mina modhir (vigilias sanctorum et matris meæ)" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 304. giordhe han gärna hedher maria magdalena faSTadhe hänna apton ok hiolt hänna dagh Dighra höghtidh Bil 277. " pa heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga thre konungha affthon" SD 3: 705 (öfves. i hdskr. STrand. 1853.">Fr. 1400-talet). aldra apoSTlanna aptna VKR 61. Bil 652. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 15. VKR VIII, 16. SO 5, 117. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 9, 188, 709, 718. RK 1: (LRK) s. 231, (till. till LRK) s.232, 2: 6972, 7934, 8061, 3: 4055. wppa vili apthan jula (nyårsafton) LB 2: 63. JSTrand. 1853.">Fr häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgh-, häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha likama-, iula-, kynDilsmäsSO-, paska-, pingizdagha-aptan.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • apton.
  • apten.
  • aftan.
  • afftan Lg 3: 9. affton. dat. aptne. pl. aptnar. aftnar. apnar: -a ST 82, 83. affnar),
  • aptans time
  • aftons- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛕᛏᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back