Aptan

Old Swedish Dictionary - aptan

Meaning of Old Swedish word "aptan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aptan Old Swedish word can mean:

aptan
L.
aptan
1) afton. thet war om afftanen j millom fäm och sex STb 2: 120 (1485). - om aftonmåltid. til afftonen Brask Matordn 3. 2) afton el. dag näST före en högtidsdag. wars härra jhesu chriSTi sötaSTa födhilse gudhz son afftan (d. v. s. julafton) Mecht 19. " annamade her erich jensson och her peder slatte aff skotkySTan sancte martins afftan (d. v.s. mårtensafton) xxvij mark" SSkb 192 (1505). - Jfr höghtidha-, iula-, löghardags-aptan.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • afftan.
  • affton )
  • *aptans maltidh
  • affthons- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛕᛏᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back