Äptirdöme

Old Swedish Dictionary - äptirdöme

Meaning of Old Swedish word "äptirdöme" (or æptirdøme) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirdöme (æptirdøme)
föredöme, exeMPel, mönster. Än the foro nidhir äptir honum som fölgdho hans äptedömom Bir 2: 208. Thässin harpan är likamlika athirhalsins liknilse (ok) äpthirdöme (carnalis abstinetiae typus) SpV 37. " badhe j ordhom äpthirdömom" ib 166. Swa är ok nogh witherlikit honom wara eth äpthirdöme ällir liknilse ib 229. " med hälgha kännedoms frukt ok äpthirdömom" ib 232. The waro ok skynandhe aff gudhelikom kennedhom ok tholamodhz äptirdöme MP 5: 19. En godher konungh (är).. . yppesth till alle dygders effterdöme PMSkr 676 (avskr). - Jfr äptirliknilse.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirdöme may have also been written as æptirdøme

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᚦᚯᛘᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back