Äptirdragha

Old Swedish Dictionary - äptirdragha

Meaning of Old Swedish word "äptirdragha" (or æptirdragha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirdragha Old Swedish word can mean:

äptirdragha (æptirdragha)
1) släpa efter, släpa. " diäffwllen gabbade en galnan oc högfärdoghan mwnk, huilken han kom til at astwnda langan oc äfftedragande mantil" Su 152.
äptirdragha (æptirdragha)
2) draga efter, tåga efter, förfölja. iak kom eptherdraghendes brått RK 3: (sista forts.) 4477.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirdragha may have also been written as æptirdragha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • epther-.
  • äffte- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᚦᚱᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back