Äptirfärdh

Old Swedish Dictionary - äptirfärdh

Meaning of Old Swedish word "äptirfärdh" (or æptirfærdh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirfärdh Old Swedish word can mean:

äptirfärdh (æptirfærdh)
f. 1) förföljelse. MeneSTerus rände STrax aff oc räddes for Hectoris äffte färd SToria Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 142.
äptirfärdh (æptirfærdh)
2) gravöl och andra omkoSTnader för begravning. wil mannen aff Findland haffua arfuit epter quinnan, tha giffue STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paw Anna i gen tet hon vthlagth haffuer i lychSTool och i andra epterferdh STb 3: 122 (1493).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirfärdh may have also been written as æptirfærdh

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᚠᛅᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back