Äptirkast

Old Swedish Dictionary - äptirkast

Meaning of Old Swedish word "äptirkast" (or æptirkast) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirkast (æptirkast)
efterräkning, bakslag. " uthan alt argt hindher, effterkast och hielparädhe" Trolles Jb Bil 142 (1470, senare avskrift).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirkast may have also been written as æptirkast

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᚴᛆᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back