Äptirkoma

Old Swedish Dictionary - äptirkoma

Meaning of Old Swedish word "äptirkoma" (or æptirkoma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirkoma (æptirkoma)
komma edter, följa efter. Affladha barnsins luSTe athirgäldz j sörghine, som äptirkombir SpV 306. Swa them äfte koma skulu som them nw ärw SD 10: 159 (1372). " swaa för them nw äro, swaa ok for them som äfftherkoma skolo" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 271 (1474). - pres. part. äptirkomande efterföljande, kommande, framtida. Ofta som subST. el. adj. 1) om människor. SD 10: 96 (1371). 2 ggr. vare äftekomande. .. os ella varom eftekomandom. .. them ella therra äftekomanda ib 10: 158 (1372). Skall thet allom witerlikt wara swa wael äpte komandom som nw warandom NMU 1: 75 (1386). thät skal allum mannum witlikt ok konnegt wara swa wäl apterkomandom som nu näruarandom Vg Fornmt I: 4-5 s. 65 (1390). so fore efterkomandom som nw närwarandom SD NS 2: 811 (1414). " ohindrat oc qwaldh fore androm efterkomandom ib. thy tilbindom wy oss ok wara äfftherkommande. .. framhalla for:da siälakappall ib 3: 264 (1417). Vitherlikit wari thet allom mannom, swa wäl äöpterkomandum som närwarandum ib 3: 345 (1418). akerelöss fföre mich oc alle mine äffther komandhe" JämtlDipl 259 (1441). tha skal thet engom sälias ällir biudhes vtan mek Sigvordh i gen ällir minom äfftigkommandom DN 14: 68 (1451). thy aff hendhir jak oc min huSTrv oss oc warom arffom oc epterkomondhom. .. oc til änghnar them forsriffna STora Nissa honom oc hans arffom oc epter komondhom til äwerdhelike ägho Neuman Vokbal 77 (1449). ib 78 (1452). kennis jach medh thetta mith opit breff swa for äfftherkomondom som them ther nw äro. .. for mik, minom arffuom oc äffterkomondom. .. mik ok mina arffua oc äffterkomonda ib 80 (1474). ib 82 (1467). ty affhende forscrifne AnDirs Hiort sik, sinom arffuom ok eptekomandom forscrifna gard. .. och tilegnade honom forscrifna Laurens Nielssone, honom, hans arffuom och efftekomandom STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 27 (1477). " ty maa han, hans arffua ok eptekomanda for:na toSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt ega och brwka till eurdeliga ego STb 1: 313 (1481). - 2) om ting, händelser. the tingh som framlidhen äro, oc täslikes om the tingh som äpther kommandhe waro JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirkoma may have also been written as æptirkoma

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᚴᚮᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
Neuman Vokbal
E. Neuman, Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan. 1918.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back