Äptirkoma

Old Swedish Dictionary - äptirkoma

Meaning of Old Swedish word "äptirkoma" (or æptirkoma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirkoma Old Swedish word can mean:

äptirkoma (æptirkoma)
1) komma efter; förfölja. naar stridz männener fingho them see sik äpther komma MB 2: 128.
äptirkoma (æptirkoma)
2) komma efter, följa efter (i tid). swa at förra arsins äpterste dagher ware thäs aarsens förste dagher som äpter koMBer MB 1: 63.
äptirkoma (æptirkoma)
3) komma efter; komma att lefva efter (ngt) el. senare (än ngt). wi som äpter komo hans pino oc dödh MB 1: 490. - senare komma, senare inträda. (bland klosterfolk är sed, att de, som tidigare inträdt, hafva mer att säga, ehuru) andre epterkompne äre äldre oc jämwitre Lg 978. - komma efter, efterträda. huat vm nakar rikesins deel bortlätis mz nakrom gafwom huat ey skulle then delin atirkräfwias aff thom som äptekome (succcessore) Bir 3: 399. komma senare, komma efteråt (för att utföra ngt)? hittas the wisasta ymst hawa om talath. the wisasto hawa äpter komith the satto thera ordh som ymst hawa saght MB 1: 40.
äptirkoma (æptirkoma)
4) återkomma, komma tillbaka. tha eth ar for gangit är tha skulen j warä effter kompne her Iv 1898.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirkoma may have also been written as æptirkoma

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • äpter-.
  • äpther-.
  • epter-.
  • effter-. -komma),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᚴᚮᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back