Äptirkomande

Old Swedish Dictionary - äptirkomande

Meaning of Old Swedish word "äptirkomande" (or æptirkomande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirkomande Old Swedish word can mean:

äptirkomande (æptirkomande)
ÊL. A) adj.
äptirkomande (æptirkomande)
1) efterkommande, efterföljanmde, (närmast) följande. skal hon them läsa nakor reglonna capitula, oc huar hon lyktade ther böri j äptirkomande (sequenti) häLgd Bir 4: 61. om larsmesSOne nest efterkommende Lg 3: 350. " i nästa nattenne äptherkommande" ib 187. " i thy areno ther näzt äpter komande är" SD NS 1: 104 (1402). nest epterkomande däkinen. .. herre Birgher fornögde forscripna niels olSOn i skedwj fore then fämpte öran Upplands LagmanSDoMBok 113 (1493). - efteråt kommande, följande, kommande. andra äpter komande synder MB 1: 349. " swa länge dröffwilse staa twinga the mannen. .. stakkot är thera beskhet, än äptherkommande hugswalilsen äro äwerdeliken" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 171. - kommande, framledes kommande. j äptirkommandom daghom MB 2: 11. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 253. " the människor SOm j äptherkommandis tima (in futurum) j thenna refnliffnadh skulu ingaa" Bir 4: 70. - framledes, blifvande, med tiden, framträdande SOm, med tiden visande sig vara. at hon ginstan aff sin barndom swa vnderliga vtkende ok vederstygdes alla skörhet, epterkomande ok vardande sanne renlex älskerska ok dörkerska jn til dödhen Lg 3: 522. - framtida. aff tässins renliffs äptherkomandis bestand Bir 4: 69. - efterföljande, kommande, blifvande. vm thänne konungir. .. ville minzska älla forskipa nakan deel aff krononne sannelica äpte komande (futurus) konungir matte ok tilburdhe atir bedhas then delin Bir 3: 400. " äptekomande konunge til bör at atirkräfwia then delin ib. - efterkommande, framdelses lefvande. hwru han mz gudelike vnskan wälsignadhe them SOm äptir kommande waro" MB 2: 61. " kungörum wi allom mannom, swa thöm SOm äftirkomande äru swa SOm thöm nu äru. att. . herra arwidher oc hans husfru fru elina gawo. .. til watzstena kloster ena qwärn j motalum" BYH 1: 184 (1380). " alla the män thetta breff höra älla see swa äpterkommanda SOm them nw ärw helsar iak ib 190 (1383). thet scal allum viterligt wara swa väl eptekomandom SOm nw näruarandom" SD NS 1: 10 (1401). " kännis iak meth mino närwarande vpno breffwe, swa for them ther äpte komande ärw, SOm for them ther nw leeffwa, mik haffwa iordha skipte giorth meth. .. frw katerine magnussa dotther" ib 2: 66 (1408). ib 1: 55 (1401), 78 (1401), 88 (1401), 103 (1402), 132 (1402), 273 (1403), 288 (1403), 434 (1405), 2: 74 (1408). Jfr notum facimus vniuersis tam posteris quam modernis SD 5: 143 (1343). " nouerint vniuersi tam posteri quam presentes" ib 625 (1346).
äptirkomande (æptirkomande)
2) efterkommande, utgörande (ngns) efterkommande el. afkomma. afhändom wi os the forn:da jord ok allom warom nästa äpthkomanda aurom, ok laurens ok hans nästa burno arwom tiläghnom vi förscrefna v örisland iord SD NS 2: 74 (1408). andre lotten. . fwl vppa symeons sönder oc hans äptirkomandes släct MB 2: 50. " äru tässe ysakar söndrs ädodela oc theris äptrkommande släct städer torp oc byiar" ib 51. B) SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Subst.
äptirkomande (æptirkomande)
1) efterträdare, efterföljare. " var herra. .. gaf. .. honom (Petrus) oc hans äptekomandom (SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">SuccesSOribus) himerikis rike" Bo 119. lathandes myn äffterkommanda haffwa nokoth til ath byggia SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXVII, wi. .. förbiudhom. .. abbatisse confesSOri oc allom systrom oc brödhrom innan. .. watzstena clostre oc theras äptirkomande. .. ther a moth göra Bir 5: 126. ib 137, 138. " biwdhom wi for:da broder niclis oc hans effter komanda i forswiik vppa clostersens wägna, the sama flödhgiwtor ypna hlda hösth oc waar. .. gör han oc hans effter komanda thet ey. .. tha böte ther fore SOm laghin vtuisa" VAH 24: 322 (1442). wi swena SOm tätta lius wpblöriade wi bidiom alla wara äptherkomande ath the thz bätra ok inkthe for wärra SO 4.
äptirkomande (æptirkomande)
2) efterkommande, afkomling. " förbyuþande harþlicä. .. varom äruingiom. äftekomandom. oc hwariom androm manni. .. þessä vara skipan. .. at hindrä" SD 5: 567 (1346); möjl. att föra till 1. annor gooz SOm wäl äru fangin them atir göma the sinom arfwom ok äptir komandom Bir 1: 54. ib 3: 41. Upplands LagmanSDoMBok 113 (1493), 114, 115. afhender iac mic then sama gardh. .. oc til eghanr han. .. klostreno i gudheem. .. oqualdan for mic oc mina epterkomanda SD NS 1: 10 (1401). " the ok thera äffterkomanda moghu honum (gården9, styra, radha ok allom lundom skipa" ib 2: 74 (1408). " fämpte lotthen fiöl vppa aser oc hans släkt, oc äptirkommandom" MB 2: 51. ib 50, 52.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirkomande may have also been written as æptirkomande

Additional information: p. adj. o. subst. m.

Alternative forms or notes:
  • äftir-.
  • äpter-.
  • äpther-.
  • aftter-.
  • epter-.
  • efter-.
  • effter-.
  • äpte-.
  • äfte-.
  • äpth-. -kommande. -kommende. -komandes. -komandis. -kommandis),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᚴᚮᛘᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back