Äptirkomare

Old Swedish Dictionary - äptirkomare

Meaning of Old Swedish word "äptirkomare" (or æptirkomare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirkomare Old Swedish word can mean:

äptirkomare (æptirkomare)
1) efterträdar, efterföljar. " j mino säte hulkit ther iak andwardhe petro ok hans äptir komarom (successoribus)" Bir 1: 123. " wi oc ware äptekomara i for:da eskiltuna kloster" SD NS 1: 303 (1403, gammal afskr.). jac for:de prier oc minä äpterkomara priara i thet for:da kloster ib 304. byndher iach mich till. oc lmyna arffwinger. . förnöya. .. biscop olaff oc hans äpterkomara DD 3: 200 (1440). ib 199.
äptirkomare (æptirkomare)
2) SD NS 1: 201 (1402). SJ 291 (1460), 318 (1464). Bir 3: 42, 202. " then herran oc hans äptirkomara ib 400. at rikit skulle mik ok minom äptekomarom (posteris) thäs fastelicare tilhöra" ib 429. " alt thz got thik är lofwat skal takas aff thik oc gifwas enom thinom äptirkomara (postero)" ib 474 ; " jfr 1. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirkomare may have also been written as æptirkomare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äpter-.
  • epter- SJ 318 (1464).
  • efter- ib 291 (1460). äpte-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᚴᚮᛘᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back