Äptirkömd

Old Swedish Dictionary - äptirkömd

Meaning of Old Swedish word "äptirkömd" (or æptirkømd) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirkömd (æptirkømd)
afkommak efterkommande. skal thz rikit ey koma til sina förre äro. för än sandir ärfwinge komBir. ängtigia af fädhirnis älla mödhrinis äptirkömd Bir 4: 361. hans epterkömpd MB 1: 188. " theris äptherkömdh ib 2: 52. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirkömd may have also been written as æptirkømd

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äpther-.
  • epter-.
  • -kömpd )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᚴᚯᛘᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back