Äptirlata

Old Swedish Dictionary - äptirlata

Meaning of Old Swedish word "äptirlata" (or æptirlata) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirlata Old Swedish word can mean:

äptirlata (æptirlata)
[Ä. Dan. efterlade. Jfr Mnt. nalaten]
äptirlata (æptirlata)
1) qvarlemma. " sik skindade huar aff staden wth somme barbörde ok sommi till fotha harnisk ok väria mz epter loota" RK 1: (sfgn) s. 186.
äptirlata (æptirlata)
2) efterlemna. " vtan gambla mestara. .. thz äpterlata j scripther" PK 219. joan thörghilsons äpterlatna godz SJ 152 (1447). " äruinga. .. efter gerd zorbeke til lhans efterlatna godz" ib 70 (1347). " gerd zorbekes effterlatna hustru ib. 8b 76 (1438), 85 (1438. Jfr lata äptir. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirlata may have also been written as æptirlata

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • äpter-.
  • epter-.
  • efter-.
  • effter- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛚᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back