Äptirleta

Old Swedish Dictionary - äptirleta

Meaning of Old Swedish word "äptirleta" (or æptirleta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirleta Old Swedish word can mean:

äptirleta (æptirleta)
1) eftersöka, efterforska. " tha skla thz Framsäthias, som är änlite widh änlite, hwilkit nw äpthirletas osynligha j scripthinne Spec. Virg. 6. "
äptirleta (æptirleta)
2) efterFråga, Fråga. herra iwan tha tha (för herra iwan tha) äpter leter huath thän same riddare heter Iv 5023.
äptirleta (æptirleta)
3) söka ernå, begära. thz är the bön iak äpter letar (d. v. s. den bön hvars uppfyllande jag begär) Fr 1074. " nu sighin mik herra hwath ij heta thz är the bön iak äpter lata (för äpter leta)" Iv 5066. " thz är thz iach effter lehtä" ib (Cod. B) 3496; på samtliga dessa tre ställen kan dock äptir fattas ss prep. förbunden med ett underförstådt rel. pron. - söka uträtta. vil iak her oppenbara thik. .. huath ärände iak äpter leter Fl 1259.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirleta may have also been written as æptirleta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • äpter-.
  • effter- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛚᚽᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back