Äptirleta

Old Swedish Dictionary - äptirleta

Meaning of Old Swedish word "äptirleta" (or æptirleta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirleta (æptirleta)
söka. O härra, see jak komber til tik, hwilken jak älskadhe oc thän jak äpther letadhe SvB 377. j wärldena Christum spöriande ok äpthirletandhe SpV 233. " wanhopit til at finna thet människian äptirletar" SpV 441.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirleta may have also been written as æptirleta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛚᚽᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back