Äptirlevirska

Old Swedish Dictionary - äptirlevirska

Meaning of Old Swedish word "äptirlevirska" (or æptirlevirska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirlevirska (æptirlevirska)
= äptirleva. BYH 1: 286 (1512). DD 1: l178 (1502), 179 (1502), eft. aftr. hos Langebek), 3: 212 (1482). BSH 5: 15 (1504) , 3672 (1509). FM 612 (1514). FH 5: l208 (1512).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirlevirska may have also been written as æptirlevirska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • epterleffwerska BYH 1: 286 (1512).
  • eptherlefwerska DD 1: 178 (1502). epter leffwerske FH 5: 208 (1512).
  • effterläuerske DD 1: 179 (1502, eftr. aftr. hos Langebek).
  • äppteleffersska ib 3: 212 (1482). " efftrerlefferske" BSH 5: 15 (1504).
  • efftherleffuerska ib 362 (1509).
  • effterlewerske FM 612 (1514)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛚᚽᚠᛁᚱᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back