Äptirskrivin

Old Swedish Dictionary - äptirskrivin

Meaning of Old Swedish word "äptirskrivin" (or æptirskrivin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirskrivin (æptirskrivin)
efteskrifven, nedanstående,k nadannämd, i det följande nämd el. omtalad. för thenna äptherscriffna godz SD 6: 168 (öfvers. fr. 1441). thetta mit epterscreffna godz ib NS 1: 6 (1401). ib 2: l188 (1409), 197 (1409), 204 (1409). vppa thennä efftesriffnä goos ib 143 (1409). " hwilket forsriffnä wy skudhä til nempde, swosom ärä thessä her effterscriffnä standä" ib. " tesse vare forutne som her effterscriffne staa" FH 6: 65 (1476). " j thessom här äptersvripnom stykiom punctom oc articulis" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 109. thenne äffterscriffna iij härad vydh nampn säme härad ok lkillehäradh ok tymehärad tesse iij äreth RK 1: (sfgn) s. 172. " j thesse eptirscreffno reghlo" VKR s. ib l9. thässin äptirscriffwin ordh MB 2: 242. " j äptherscripnom miraculis" Lg 3: 567. " ib 597. thzta äptherskreffna skal läsas om odensax qwällen j dyMBel lwiku" MB 1: (Co.d A 3) 541.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirskrivin may have also been written as æptirskrivin

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • epterscripnen SD NS 2: 188 (1409), 204 (1409). epterscrepnen ib 197 (1409).
  • äpterscripnom Bir 5: 109.
  • äptherscripnom Lg 3: 567.
  • jom.
  • eptirscreffna VKR 9.
  • eptersriffna BYH 1: 269 (1472).
  • äpthersireffna MB 1: (Dod. A 3) 541; Lg 3: l597. lepterscreffna SD NS 1: 6 (1401). dat. f. eptirscreffno VKR 8.
  • äpterscriffna SD 6: 168 (öfvers. fr. 1441) äffterscriffna RK 1: (sfgn) s. l172. epterscriffne BYH 1: 269 (1472).
  • effterscriffnä SD NS 2: 143 (1409)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛋᚴᚱᛁᚠᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back