Äptirskut

Old Swedish Dictionary - äptirskut

Meaning of Old Swedish word "äptirskut" (or æptirskut) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirskut (æptirskut)
efterskatt, (influtna) restantier. Suma Sumarum tocius leuacionis. .. met pale penninge oc thet efter skot Skotteb 114 (1462).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirskut may have also been written as æptirskut

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛋᚴᚢᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back