Äptirsnar

Old Swedish Dictionary - äptirsnar

Meaning of Old Swedish word "äptirsnar" (or æptirsnar) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirsnar (æptirsnar)
snar el. snabb efteråt. bäträ är förra war en äffte snaar GO 768. KS 79 )194, 86). Bir 3: 333.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirsnar may have also been written as æptirsnar

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • äpte- KS 79 ()194, 86). äffte-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛋᚿᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back