Äptirstanda

Old Swedish Dictionary - äptirstanda

Meaning of Old Swedish word "äptirstanda" (or æptirstanda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirstanda Old Swedish word can mean:

äptirstanda (æptirstanda)
1) stå qvar, fortfarande stå. palmquistär äpte stoþ grön Bu 13.
äptirstanda (æptirstanda)
2) qvarstå, återstå. lhon. .. kärdhe höghelik ower hans vanda ok llät ther änkte äpter standa (d. v. s. lemnade ingenting onämdt) Iv 601. " swa ath enkte äfter stondher obetalat" SD NS 1: 680 (1407). " huru myclo minna thöm eptirstar aff thera lifs thima Mp 1: 80. "
äptirstanda (æptirstanda)
3) återstå, vara att vänta, förestå. äptir star (restat) thik besk pina. .. vtan thu vpskipte thit hiärta til bätre thing Bir 3: 35. JFr standa äptir
äptirstanda (æptirstanda)
4) vara tillflykt för (ngn), vaa (ngns) hemvist? sigh mik. .. aff huath släkt han komin är äller huath land honum äpter stär (Cod. CDEF: eller li hwat land han henne är) Fr 2456.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirstanda may have also been written as æptirstanda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • eptir-.
  • äpter-.
  • äfter-.
  • äpte- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛋᛏᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back