Äptre

Old Swedish Dictionary - äptre

Meaning of Old Swedish word "äptre" (or æptre) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptre Old Swedish word can mean:

äptre (æptre)
ÊL. A) komp. bakre. alt thz som hawer fyra föter oc hoppa a iordhinne mz missämnom mz längre äptre benom (habet longiora retro crura) MB 1: (Cod. B) 561. " skal liak i morghon wiisa a thit land huMBlo här, som är litith diwr, oc hawer langa äptrofötrena" ib (Cod. A) 303. gres huppor, ther springa j gräsino, oc hafwa langa äptrefötir ST 333. skipit hawir thre dele som är fräMBre STampnin ok midhal delin ok äptre STampnin (puppim) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 187. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 175. äptro (poSTeriores) hiwlin fölghia fräMBro hiwlomen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 291. " han bant thera hiälma swa at fräMBrre delane oc öghna borona varo j nakkanomm ok hiälmanna äptro dele l(poSTeriora galeæ) myLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKto öghonin" ib 3: 403. - befinnande sig efer el. länger tilLBaka. var huar thera (af färgerna) at skildir aff androm. ok hwar lthera var sik ok ängin androm förre älla äptre (nullus alio prior aut poSTerior) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 424. - i bild. el. andlig mening. allir fadherin är j sonnenom ok andanom ok sonnin jfafhrenon oc andanom ok anden j badhom them j ene guddoms natur, ey swa som förra ok äprtra vtan otalica huar änkte är förra ällir äptra (non sicut prius et poSTerius, sed inneffabiliter, ubi nihil eST prius ant poSTerins) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 300. B9 superl.
äptre (æptre)
1) efterST, bakerST, belägen längST bakåt. then tridhi (delen af hjärnan) är äptarSTe luteren LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 1 (80, 34). - följande el. kommand efteråt? swa som häSTin bär manzins licamma swa ödhimuktin förST ok äptarST fördhe han til huaria godha gerning (præcedens eum et subsequens ad omne bonum opus ferbeat eum) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 395.
äptre (æptre)
adv. siST, senaST. "thz göra them må wara vtan laST i tera äpterSTa tima" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 46 (117, 49). " tha alla wikunar om aarith äre wtgangne, tha är ater en dagh oc siäx STunder, oc wardher tha then äpterSTe dagher tälias mz nyo aare oc byria nyyt aar, oc swa fram a ledh swa at förra arsins äpterSTe daghe ware thäs aarens förSTe dagher som äpter koMBer" MB 1: 63. är han (söndagen) förSTe dagher. .. han wardher oc äptäSTe dagher, thy at all wärlden liidher mz siw daghum som byriadhis a sunnodaghenom ib 69. " sunnodagher räknas förSTer oc saturnus dagher epterSTer" ib 71. " äpterSTe manadher aarsens" ib 64. ib 498. n.
äptre (æptre)
1) efterST, siST. " epterST säter han rachel oc josep" MB 1: 227. " ther efterST waro skicakde i hinnenbode vel ije [200] riddara oc swena godhe" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8617.
äptre (æptre)
2) siST, senaST. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädher war herra. .. förST hiMBlana mz himiltunghlum. .. oc sidhan vädher oc watnith mz fughlum oc fiskum. .. epters (för epterST) iordhina mz alzskyns diwrom" MB 1: 61. äth. .. förST allan them mat som blöther är. .. oc effterST tz som tort är LB 7: 80.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptre may have also been written as æptre

Part of speech: av

Additional information: adj. superl. adj. komp.

Grammatical aspect: adj.adj.

Alternative forms or notes:
  • äftre. KL 275.
  • -a.
  • -e.
  • -u UplL Kp 5: l4; VML I B 31: 1. -o),
  • äfster (efster: -tu VGL LI AS 6: 1) el. äptarster (ept-. eft-. efft-. -erster. -äster),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back